Enter Title

परोपकारी राहत कोष

(A charity Fund, Belgium)

गैर आवासीय नेपाली संघ, बेल्जियम

प्रस्तावना: बेल्जियममा नेपालीहरु झन्डै दुई दशक देखि बसोबास गर्ने क्रममा  देखेका  भोगेका घटना तथा समस्याहरुको अनुभवको आधारमा विभिन्न किसिमले भैपरी आउने जटील समस्याहरुलाई मानवीय रुपमा तत्काल राहत पुर्याउन र प्रवासमा नेपालीहरु बीच असहज अवस्थामा साथ दिदै भावनात्मक रुपमा एकता ल्याउन गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको मातहतमा एक परोपकारी कोष स्थापना गरीए तुरुन्त संचालनमा ल्याउन अति आवश्यक र शान्दर्वीक देखिएकोले यो आपतकालीन राहत कोष स्थापना गरिएको हो ।

१.      नाम: - परोपकारी कोष बेल्जियम (A Charity Fund Belgium ) रहने छ ।

२.      संरक्षण कोष स्थापना तथा यसको परियोजनाकार बर्तमान अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर गुरुङ  प्रमुख संरक्षक रहने छन् र सस्थाको अध्यक्ष महासचिव र कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य रहने छन् ।

३.      आजीवन संरक्षक रहन ईच्छुक व्यक्तिहरुले कम्तिमा दुई हजार यूरो दाखिला गर्नु पर्ने छ ।

४.      संचालन कोष संचालनको बिधि संरक्षक तथा कार्यसमितिले तोकेका संचालक हरुको समिति ले तय गर्ने छ । संचालकमा बैक खाता संचालक सदस्यहरु पदेन संचालक रहने छन् ।

५.      बैंक खाता बैक संग परामर्श गरी एन आर एन बेल्जियम को मातहतमा बैक खाता खोलिसकिएको छ ।

६.      कोषमा दाखिला हुन आएको जम्मा  रकम संचालन गर्ने क्रममा कोषमा न्यूनतम दुई हजार यूरो नघटाई संचालन गर्न सकिने छ (कोष कोष संचालन गर्दा दुई हजार यूरो न्यूनतम अनिवार्य रहनु पर्ने छ )

७.      संचालक समितिको दुई तिहाई सदस्यले कोषको मूल मर्ममा आशार नपर्ने गरी आएश्यकता अनुसार संसोधन गर्न सक्ने छन् ।

८.      संचालन बिधि:-

क)      कोष बाट प्राप्त ब्याजका साथै अन्य विभिन्न श्रोत बाट संकलित रकम परोपकारी कार्यमा उपयोग गरिने छ ।

ख)     संचालक समितिको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यहरुको निर्णय बाट मात्रै कोष संचालन गर्न सकिने छ ।

ग)      तत्कालका लागी बेल्जियम भित्र बसोबास गर्ने नेपाली हरुका लागी मात्र कोष संचालनमा ल्याईने छ ।

घ)      अत्यन्तै जटील मानवीय सहयोग पुर्र्याउनै पर्ने अवस्थामा मात्र यो कोषको रकम प्रयोग गरिने छ ।

ङ)      राहत रकम कति दिने भन्ने अन्तिम निर्णय समितिले गर्ने छ । सहयोग रकम एक पटकमा पाच सय भन्दा बढी रहने छैन आवश्यकता अनुसार समितिले आकस्मिक अवस्थामा मात्र रकम थप गर्न सक्ने छ ।

च)     कोषमा बचत राशिको आधारमा कति सम्म राहत रकम प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय समितिले तत्कालिन अवस्था  अनुसार निर्णय लिन सक्ने छ ।

छ)    राहत रकम माग गर्ने व्यक्तिले परोपकारी कोषको नियम भित्र रही एन आर एन बेल्जियमलाई निवेदन दिनु पर्ने  छ । निवेदनको आधारमा समितिले निर्णय गरि आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने छ ।

९.  कोषको श्रोत:-

क)  विभिन्न व्यक्ति तथा संघ-संस्था बात प्राप्त आर्थिक सहयोग ।

ख) एन आर एन बेल्जियमले गरेका विभिन्न परोपकारी कार्य बाट बचत रकम ।

ग) स्थानीय सरकार बाट प्राप्त सहयोग ।